Campus Web

生涯規劃組與校園小記者合辦 –「校友話你知」影片系列

影片10 — 謝敏加(幼稚園教師)

 

影片9 — 張嘉文 及 蔡羨杏(領隊及美容師)

 

影片8 — 陳凱琪(婚禮統籌)

 

影片7 — 林卓楓 (助理測量師)

 

影片6 — 郭小杰 及 巢嘉倫  (Freelance導演及演員)

 

影片5 — 梁頌禮(客戶服務經理)

 

影片4 – 莊悅樺 +韋可喬

 

影片3 – 王雪文 + 高健恆

 

影片2 — 劉俊軒(社會福利-行政助理-網上媒體宣傳)

 

影片1 — 盧家樑(物流行業) + 萬勁鋒(酒店行業)

 

?校友們如有興趣和師弟師妹們分享你們的故事,請聯絡李詩韻老師(學校電話 23405916)